Możliwości technologiczne

L.p

Rodzaj usługi

Długość max.

Szerokość max.

Wysokość max.

Średnica max.

Inne dane

1

Toczenie wałów

5000

   

800

 

2

Toczenie tarcz i pierścieni

 

   1000

1600

 

3

Szlifowanie wałów 1080     200  

4

Szlifowanie otworów 320     350  

5

Szlifowanie płaszczyzn 1350 400 300    

6

Frezowanie/wytyczanie 2200 1200 1200    

7

Obróbka kół łańcuchowych       1000  

8

Tłoczenie na prasach hydraulicznych i mimośrodowych         Szeroki asortyment

9

Spawanie         Tig, mig, mag

10

Grawerowanie napisów         Szeroki asortyment

11

Elektrodrążenie wgłębne 600 500  400    

12

Skanowanie 3D 4000      

Dokładność:

Skan ręczny HD 0,05 mm,
Ręczny szybki 0,1 mm,
Automatyczny 0,04 mm

13

Drukowanie 3D 700 700 1200  

Materiał PLA, PET-G